Rutin vid olycksfall i samband med träningar


  1. Gör skadeanmälan på blankett som hittas på följande länk: https://www.svedea.se/gruppforsakringar/gymnastik/skadehantering
  2. Skadeanmälan fylls i och undertecknas av den berörda och av representant för föreningen.
  3. Undertecknad skadeanmälan kopieras och sparas av föreningen respektive berörd person. Den skickas därefter till försäkringsbolaget. Adress till försäkringsbolaget finns på skadeanmälan.
  4. Försäkringsbolaget tar därefter hand om vidare handläggning.

Olycksfallsförsäkring

Samarbetspartners                                                                                                                                                                               

 www.gftrim.se

GF Trim © 2014